sqen

Rreth Shkodrës

Disa të dhëna

 • Themeluar në shekullin IV P.K.
 • Qendër e rajonit me të njëjtin emër.
 • Popullsia e territorit të Bashkisë: 204 954 banorë.
 • Përbëhet nga njëmbëdhjetë njësi adminsitrative- Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë.
 • Qendra më e rëndësishmem qyteti i Shkodrës numëron 114 085 banorë.
 • Prefiksi telefonik, +355(0)2224.
 • Flitet masivisht dialekti Geg i gjuhës shqipes.
 • Fliten gjuhë të huaja, si Anglisht, Italishm Frëngjisht dhe Gjermanisht.
 • Feja: Shkodra përbën një shembull të shkëlqyer të bashkëjetesës fetare me tre besime, muslimanë, katolikë dhe ortodoksë.

Struktura e ekonomisë

 • Agrikultura zë rreth 35% të ekonomisë së Shkodrës, e përbërë nga prodhimi bujqullinjsor dhe blegtoral.
 • Industria 14 % Tekstile-veshmbathje, këpucë, përpunimi i drurit, etj.
 • Ndërtimi 10 % Materiale ndërtimi, lëndë e parë, karpenteri etj.
 • Shërbimet 41 % Restauranteri, transport-komunikim, tregëti, rjete shpërndarjeje.

Lumenjtë:

 • Drini – lumi më i gjatë në Shqipëri (335 km, nga të cilët 285 km rrjedhin në territorin shqiptar).
 • Buna (41 km) – i vetmi lum i lundrueshëm në Shqipëri.
 • Kiri, që buron nga Alpet e Shqipërisë dhe derdhet në Drin duke kontribuar kështu në regjimin ujor të Drinit dhe të Bunës.
 • Lumi i Shalës, 37 km, rrjedh nga Alpet Shqiptaredhe dredhet në Drin.

Liqene 

 • Liqeni i Shkodrës – liqeni më i madh i Balkanit me një sipërfaqe që varion nga 370 në 520 km katror.

Parqe Kombëtare:

 • Parku Kombëtar i Thethit (2 630 Ha)