sqen

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
sqen

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Rreth Shkodrës

Disa të dhëna

 • Themeluar në shekullin IV P.K.
 • Qendër e rajonit me të njëjtin emër.
 • Popullsia e territorit të Bashkisë: 204 954 banorë.
 • Përbëhet nga njëmbëdhjetë njësi adminsitrative- Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë.
 • Qendra më e rëndësishmem qyteti i Shkodrës numëron 114 085 banorë.
 • Prefiksi telefonik, +355(0)2224.
 • Flitet masivisht dialekti Geg i gjuhës shqipes.
 • Fliten gjuhë të huaja, si Anglisht, Italishm Frëngjisht dhe Gjermanisht.
 • Feja: Shkodra përbën një shembull të shkëlqyer të bashkëjetesës fetare me tre besime, muslimanë, katolikë dhe ortodoksë.

Struktura e ekonomisë

 • Agrikultura zë rreth 35% të ekonomisë së Shkodrës, e përbërë nga prodhimi bujqullinjsor dhe blegtoral.
 • Industria 14 % Tekstile-veshmbathje, këpucë, përpunimi i drurit, etj.
 • Ndërtimi 10 % Materiale ndërtimi, lëndë e parë, karpenteri etj.
 • Shërbimet 41 % Restauranteri, transport-komunikim, tregëti, rjete shpërndarjeje.

Lumenjtë:

 • Drini – lumi më i gjatë në Shqipëri (335 km, nga të cilët 285 km rrjedhin në territorin shqiptar).
 • Buna (41 km) – i vetmi lum i lundrueshëm në Shqipëri.
 • Kiri, që buron nga Alpet e Shqipërisë dhe derdhet në Drin duke kontribuar kështu në regjimin ujor të Drinit dhe të Bunës.
 • Lumi i Shalës, 37 km, rrjedh nga Alpet Shqiptaredhe dredhet në Drin.

Liqene 

 • Liqeni i Shkodrës – liqeni më i madh i Balkanit me një sipërfaqe që varion nga 370 në 520 km katror.

Parqe Kombëtare:

 • Parku Kombëtar i Thethit (2 630 Ha)